Café & Shops

DEBAILLEUL

Café & Shop : 
Marunouchi oazo,Tokyo
Retail Shop : 
Nihonbashi,Tokyo
Shinjuku,Tokyo
Ginza,Tokyo

Tsujiri

Café & Shop : 
Uji, Kyoto (Main Store)
Kyoto
Osaka
Ginza,Tokyo

ÉCHIRÉ

Retail Shop : 
Marunouchi,Tokyo
Umeda,Osaka

ORIGINES CACAO

Shop & Café : 
Jiyugaoka,Tokyo
Ginza,Tokyo